Τι είναι Επαγγελματική Αστική Ευθύνη;

Είναι η Ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου (επαγγελματία), για λάθη –παραλείψεις από την άσκηση του επαγγέλματός του , σύμφωνα με την εφαρμογή της Νομοθεσίας και τους ισχύοντες κανόνες που διέπουν το επάγγελμά του.

Η απαίτηση μπορεί να εγερθεί όχι μόνο από Τρίτο αλλά και από τον Εργοδότη.

Μέσω της ασφάλισης καλύπτονται και οι συνεργάτες-βοηθοί.

Οι αξιώσεις τρίτων που μπορεί να είναι καταστροφικές για έναν επαγγελματία σε συνδυασμό με την ολοένα και πολυπλοκότερη νομοθεσία καθιστούν επιτακτική και επιβεβλημένη την Ασφάλιση της Επαγγελματικής του Ευθύνης ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς άγχος την επαγγελματική του δραστηριότητα.


Τι καλύπτει:

  • Αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων ή Εργοδότη από αμελή άσκηση του επαγγελματία
  • Αποζημιώσεις για απαιτήσεις Τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης/συκοφαντίας
  • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας/παράβαση καθήκοντος
  • Νομική προστασία (αστικό και ποινικό),δαπάνες και δικαστικά έξοδα.

Σε ποιους απευθύνεται (Ενδεικτικά):

  • Γιατροί & Συναφή Επαγγέλματα
  • Δικηγόροι-Δικηγορικές εταιρίες
  • Λογιστές
  • Τεχνικοί Ασφαλείας
  • Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί-Ψυκτικοί
  • Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί