Το σπίτι μας είναι από τα σημαντικότερα αλλά και πιο «προσωπικά» περιουσιακά μας στοιχεία.

Στεγάζει την οικογένειά μας, τα όνειρά μας και τις πιο σημαντικές μας στιγμές. Γι’ αυτό απαιτείται η φροντίδα και η προνοητικότητά μας για να προστατέψουμε το χώρο μας από κάθε απρόοπτο .


Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός
 • Ζημιά στην ηλεκ.εγκατ/ση -Συσκευές
 • Διασάλευση Διατάραξη .Δημόσιας Τάξης
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Κλοπή-Ληστεία
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Φυσικά Φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, παγετός, χιονόπτωση)
 • Δόση στεγαστικού Δανείου
 • Καθίζηση/κατολίσθηση
 • Ζημιές στον Ηλιακό Θερμοσίφωνα
 • Διαρροή,Διάρρηξη ή Υπερχ.εγκαταστάσεων σωληνώσεων
 • Ζημιές στην οικοδομή
 • Ζημιές στο Λέβητα
 • Κλοπή διαρρήξεως
 • Πρόσκρουση οχήματος-πτώση αεροσκάφους
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Πτώση δέντρων-στύλων
 • Νεοαποκτηθείσα περιουσία
 • Έξοδα μελετών/έκδ.αδειών
 • Σεισμός (Πυρκαγιά &/ή Δόνηση)
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Αστική Ευθύνη Τρίτων
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Ορος Ενυπόθηκου/Ενεχυρούχου