Η επιχείρησή σας είναι από τις πιο σημαντικές επενδύσεις της ζωής σας. Αποτέλεσμα του προσωπικού σας μόχθου και κινητήριος δύναμη της καθημερινότητας σας και των ονείρων σας. Θέλετε, λοιπόν, να αισθάνεστε πως τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στην ανάπτυξή της, πως τίποτα δεν θα ανατρέψει τα σχέδια σας.

Καλύψεις:

 • Πυρκαγιά, Κεραυνός, Έκρηξη, Καπνός
 • Ζημιά στην ηλεκ.εγκατ/ση -Συσκευές
 • Διασάλευση Διατάραξη .Δημόσιας Τάξης
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Κλοπή-Ληστεία
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Απώλεια Ενοικίων
 • Φυσικά Φαινόμενα (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, παγετός, χιονόπτωση)
 • Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχ.εγκαταστάσεων σωληνώσεων
 • Κλοπή διαρρήξεως
 • Πρόσκρουση οχήματος-πτώση αεροσκάφους
 • Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων
 • Πτώση δέντρων-στύλων
 • Απώλ.ενοικ. ως επακόλ.Υλ.Ζημ.
 • Έξοδα μελετών/έκδ.αδειών
 • Σεισμός (Πυρκαγιά &/ή Δόνηση)
 • Προστασία Υπασφάλισης
 • Αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού
 • Αστική Ευθύνη Τρίτων
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Ορος Ενυπόθηκου/Ενεχυρούχου