Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Το πρόγραμμα ασφάλισης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που προσφέρεται από τον κλάδο Τεχνικών Ασφαλίσεων, αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά στις παρεχόμενες καλύψεις

ΤΜΗΜΑ Ι

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη υλικών ζημιών από τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω:

 •  Λάθη συναρμολόγησης
 •  Λανθασμένος σχεδιασμός
 •  Ελαττωματικό υλικό (μετά τη λήξη της παρεχόμενης από τον κατασκευαστή εγγύησης)
 •  Κακοτεχνία
 •  Βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση, σχηματισμός τόξου
 •  Απόσπαση λόγω φυγόκεντρης δύναμης
 •  Κατολίσθηση εδάφους και βράχων
 •  Πυρκαγιά (& από δάσος)
 •  Κεραυνός (άμεσος ή και επαγωγικός)
 •  Φυσική έκρηξη
 •  Ηφαιστειογενής έκρηξη
 •  Πτώση αεροσκάφους (ή/ και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό)
 •  Θύελλα, παγετός
 •  Χαλαζόπτωση & Χιονοστιβάδα
 •  Πλημμύρα, κατακλυσμός, καταιγίδα
 •  Πτώση χιονιού
 •  Σεισμός
 •  Κάλυψη απεργιών, οχλαγωγιών, πολιτικών ταραχών
 •  Τρομοκρατικές ενέργειες
 •  Κακόβουλη Ενέργεια, βανδαλισμός
 •  Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή/ και αναρριχήσεως
 •  Κάλυψη πρόσθετων δαπανών για υπερωρίες, νυκτερινή εργασία, επείγουσα μεταφορά (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης)
 •  Κάλυψη πρόσθετων δαπανών αεροπορικού ναύλου (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης)
 •  Κάλυψη παρακείμενης περιουσίας και αστικής ευθύνης τρίτων (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών Ζημιών ανά περιστατικό και συνολικά κατά έτος ασφάλισης)
 •  Προστασία υπασφάλισης (όρος πρόνοιας) μέχρι 10% των ασφαλισμένων αξιών υλικών ζημιών
 •  Δαπάνες για αμοιβές επαγγελματιών (αρχιτέκτονες, μηχανικοί, Δημόσιες Αρχές) (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου Υλικών Ζημιών)
 •  Όρος 72 ωρών
 •  Δαπάνες για την ελαχιστοποίηση της υλικής ζημίας (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί του ποσού της ζημίας).
 •  Αποκομιδή συντριμμάτων (μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου υλικών ζημιών)
 •  Κατά παρέκκλιση των Γενικών Όρων του Standard Ασφαλιστηρίου Μηχανικών Βλαβών, η παρεχόμενη, δια του παρόντος προγράμματος, ασφαλιστική κάλυψη καλύπτει απώλειες ή ζημίες σε γυάλινες επιφάνειες ή εξαρτήματα, καλώδια. Επιπλέον παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κινδύνων επαγωγικού κεραυνού, πτώσης αεροσκάφους ή άλλων ιπτάμενων αντικειμένων ή/ και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά και ηφαιστειογενούς ή άλλων παρόμοιων εκρήξεων/ φυσικών καταστροφών.

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

 •  Απώλεια μικτών κερδών (εντός της περιόδου αποζημίωσης) λόγω διακοπής παροχής ενέργειας προς το δίκτυο της ΔΕΗ, συνεπεία άμεσης υλικής ζημίας, κατόπιν επέλευσης ενός εκ των καλυπτομένων κινδύνων που παρέχονται από το ασφαλιστήριο Μηχανικών Βλαβών (προαιρετική κάλυψη)

 

Ασφάλιση Οικιακής Φωτοβολταϊκής Μονάδας

Οικιακή Φωτοβολταϊκή Μονάδα θεωρείται η εγκατάσταση και το σύστημα συσκευών που απαιτείται για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια συνεχούς τάσης και για την διοχέτευσή της σε δίκτυο ηλεκτροδότησης, της οποίας η ανώτατη ισχύς δεν υπερβαίνει τα 10KW

Αφορά:

 •  Εταιρίες που ενδιαφέρονται για την μεμονωμένη ασφάλιση των Οικιακών Φωτοβολταϊκών Μονάδων. ▪
 •  Ιδιώτες που επιθυμούν να ασφαλίσουν την Οικιακή Φωτοβολταϊκή τους Μονάδας.

 •  Δανειολήπτες για την αγορά και εγκατάσταση της Οικιακής Φωτοβολταϊκής τους Μονάδας.

   

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

▪ Πυρκαγιά & κεραυνός ▪ Πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα ▪ Έκρηξη από κάθε αιτία ▪ Καπνός

▪ Διασάλευση / διατάραξη δημόσιας τάξης

▪ Κακόβουλες ενέργειες

 ▪ Τρομοκρατικές ενέργειες

▪ Ζημιές από τους ασφαλισμένους κινδύνους, εφόσον αυτοί οφείλονται σε πράξεις Τρομοκρατίας

 ▪ Φυσικά Φαινόμενα

▪ Πλημμύρα ▪ Θύελλα ▪ Καταιγίδα ▪ Χαλάζι, παγετός ή χιονόπτωση

▪ Κλοπή

 ▪ Πτώση αεροσκάφους

 ▪ Σεισμός

▪ Αλλοίωση συντριμμάτων

 ▪ Απώλεια εισοδήματος μηνιαίο επίδομα €500,00 (για ανώτατο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών)