Ασφάλιση αυτοκινήτου

 Η ασφάλιση αυτοκινήτου για Αστική Ευθύνη είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει την Αστική Ευθύνη: ή του Ασφαλισμένου ή του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος:

 • σε περίπτωση που με δική του υπαιτιότητα προκαλέσει σε τρίτους είτε υλική ζημιά είτε σωματική βλάβη από την κυκλοφορία του οχήματός του
 • απέναντι στους επιβάτες του οχήματος
 • απέναντι σε πρόσωπα που ανήκουν στην οικογένειά τους
 • απέναντι σε τρίτους που υπέστησαν είτε υλική ζημιά, είτε σωματική βλάβη από πυρκαγιά του ασφαλισμένου οχήματος που προκλήθηκε κατά την κυκλοφορία του.

Ένα όχημα πρέπει να είναι ασφαλισμένο ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος δε το κινεί και δεν επιθυμεί να το ασφαλίσει πρέπει να καταθέσει τις πινακίδες (διαδικασία ακινησίας).

Σύμφωνα με Νόμο που ψηφίστηκε το 2014 (Ν.4261/2014), η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου αρχίζει αποκλειστικά και μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή από τον ασφαλισμένο του οφειλόμενου ασφαλίστρου.

Τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης είναι:

 α) για Σωματικές Βλάβες 1.220.000 € ανά θύμα

 β) για Υλικές Ζημίες 1.220.000 € ανά ατύχημα, ανεξαρτήτως αριθμού θυμάτων

 Προαιρετικές καλύψεις:

Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι οι ακόλουθες:

 •  η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από ατύχημα, ακόμα και εάν είστε υπεύθυνος για αυτό
 •  η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητό σας από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη
 •  η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεστε σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου σας
 •  η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου σας
 •  η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητό σας από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.
 •  η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από τρομοκρατικές ενέργειες
 •  η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου σας από κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 •  η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό σας κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών
 •  η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου
 •  η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου σας από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.
 • Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία σας είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις
 •  η κάλυψη οδικής βοήθειας
 •  η κάλυψη νομικής προστασίας
 •  η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.