ΑΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ

Η απλή ασφάλιση ζωής σας παρέχει τη δυνατότητα να προστατευτείτε από τις οικονομικές επιπτώσεις ενός θανάτου στην οικογένεια, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την κάλυψη σε όρια και διάρκεια που εσείς επιλέγετε. Η απλή ασφάλιση ζωής αποτελεί τον πλέον πρόσφορο τρόπο οικονομικής προστασίας της οικογένειας από τον κίνδυνο της πρόωρης απώλειας ζωής και βοηθά να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγραμματισμού όταν ο ασφαλισμένος δεν είναι πια στη ζωή.


Απώλεια Εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια (Α.Ε.)

Η παροχή της απώλειας εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια επιτρέπει να αναπληρωθεί η απώλεια του εισοδήματός σας, στην περίπτωση που - λόγω ατυχήματος ή ασθένειας - δεν θα μπορείτε να εργαστείτε. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξετε εσείς το διάστημα έναρξης καταβολής της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάμεσα από τέσσερις συνδυασμούς.


Σοβαρές Ασθένειες (Σ.Α.)

Με την κάλυψη της Σ.Α.,σας παρέχουμε ένα κεφάλαιο σε περίπτωση διάγνωσης μίας από τις 13 σοβαρές ασθένειες, διασφαλίζοντας τη ρευστότητα και την άνεση που είναι απαραίτητη σε ανάλογες περιπτώσεις. Το κεφάλαιο αυτό δεν προσφέρεται σαν αποζημίωση εξόδων, αλλά προσφέρεται με τη μορφή μετρητών σε δύο δόσεις με τη διάγνωση και αναγνώριση της ασθένειας, χωρίς να είναι απαραίτητα τα διάφορα παραστατικά εξόδων.


Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια (Χ.Ε.)

Η συγκεκριμένη παροχή είναι επιδοματικού χαρακτήρα, κατά την οποία καταβάλλεται ένα ποσό σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, οπουδήποτε αυτή γίνει με νόμιμο τρόπο. Το ποσό είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της χειρουργικής επέμβασης. Σκοπός της παροχής είναι να καλύψει εξ ολοκλήρου ή να συμπληρώσει την κάλυψη των δαπανών σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευελιξία, καθώς για την καταβολή της αποζημίωσης είναι απαραίτητη μόνο η ιατρική ή νοσοκομειακή βεβαίωση για τη διενέργεια της επέμβασης. Το ποσό που καταβάλλεται είναι ανεξάρτητο από τα έξοδα σε περίπτωση χειρουργικής επέμβαση